Genel Bakış
Özellikler
Pricing & Add-ons
Genel Bakış
Özellikler
Pricing & Add-ons
 
 

ideal

Kurumlar için merkezi, tekil ve akıllı kimlik yönetimi sistemi

 

Neden ideal?
                         


Kurumların farklı çalışan profillerine uygun olarak oluşturmaları gerekenkimlikleri merkezi olarakve kendi politikalarına uyumlu şekilde tümsistemlerinde tanımlar, yetkilendirir

Grup yönetimlerini otomatikleştirir

Kimliğin kurum içindeki yaşam döngüsünü takip eder, tüm kimlik ve yetki değişikliklerini

online olarak ilgili sistemlere yansıtır

Güncel yetki yönetimini ve raporlama ile takibini sağlar

 


 

ideal çözümümüz hakkında detaylı bilgi talepleriniz

ve sorularınız için info@bulutevi.com adresine yazabilirsiniz.
Stratejik ve Operasyonel Faydalar
Teknik ve Yönetsel Faydalar
  • Operasyonel esneklik
  • İK yetkinliğinin arttırılması
  • Maliyet avantajı
  • Bilgi güvenliği risklerinin yönetilmesi
  • Çalışan memnuniyeti
  • Bilgi teknolojileri'nin stratejik alanlara odaklanması


Destek Seçenekleri
Telefon Desteği:
E-posta Desteği:
Bilgi Kütüphanesi URL:
Destek Detayları